Våra tjänster inom Trädfällning, Stubbfräsning & Beskärning

Trädfällning

Vi fäller att ifrån enklare till avancerad markfällning.

Sektionsfällning

Bor du i ett tätbebyggt område, finns det närliggande hus eller elledningar i närheten av trädet då är sektionsfällning att föredra. Sektionsfällning innebär att vi fäller trädet i sektioner vilket är ett måste i trånga miljöer eller då omkringliggande mark är känslig eller sårbar. Vi kapar då av trädet i sektioner och använder oss av repromsar och fångar upp den avkapade delen innan den når marken.

Beskärning, Trädvård

Beskärning: Vi utför beskärning av alla typer av träd. Vi klättrar med hjälp av rep för att inte skada ett friskt träds stam eller krona. Vi beskär önskad del eller enstaka grenar och tar ner allt på ett säkert sätt. Denna metod är att föredra när bara midre delar av trädet är oönskat.

Häckklippning: Vi utför beskäring av häckar av alla typer och storlekar. Genom att beskära häcken kan man reglera dess storlek och form men även tätheten.

Trädinventering: Vi utför konsultuppdrag inom trädvård till privatpersoner. Vi beskitar trädens skick och eventuella sjukdomar och gör en bedömning om trädens kondition och lämåliga ätgärder.  

Till företag och offentlig sektor utför vi trädbesiktningar och riskanalyser. Vi upprättar en situationsplan
av området och detta besiktningsunderlag kan användas vid ansökan hos Länsstyrelsen.

Stubbfräsning

Vi utför stubbfräsning i Örnsköldsvik med omnejd, alltid till fasta priser. Vi använder oss av  en självgående Rayco fräs som tar sig fram smidigt utan att skada mark och omgivning. Bilden nedan visar hur man mäter diametern på stubben. Maila oss måtten på stubben för offert. Vi återställer även gräsmatta med matjord och gräsfrö om så önskas.